Övrig verksamhet

Things to Do in Kalix

Saker att göra i Kalix

Vi erbjuder boende på getgården.
Vi utför olika typer av köruppdrag med häst och sågning av timmer. Vi tar emot studiebesök och har ostprovningar.

Följ oss gärna i sociala medier!