Våra ostar på getmjölk

Båndersost är av typen färskost i rapsolja med olika kryddningar samt naturell i vaccuum

Grill-/Stekost som vi fick en bronsmedalj för vid mathantverks SM hösten -16.

Vit Caprin traditionell hyvelbar vitmögelost

Finnholmen finns i två varianter, en fast och en mjuk, båda som rund puck med vitmögel

Getkitt halvhård ost med kittyta

Gräddad getost en traditionell Tornedalsk kaffeost

Vår ost på ko mjölk

Kolla halvhård ost med kittyta

Getmese