Välkommen till Kalix Ost

Gårdsmejeri • Getgård • Bed & Breakfast • Café & Butik
Cafeost - Coffee Cake in Kalix

Café & Butik

Här säljer vi våra egna produkter samt andra producenters varor.

Vi bakar vårt fika själv. Sommartid har vi en killinghage intill butiken där du kan klappa killingar.

STÄNG men om du vill handla

                      OST

                 Ring oss!

Följ oss på Facebook och Instagram.

Cheese Selection
Kalix Ost - Swedish Lapland

Butik, café och mejeri adress:

Bondersbyn 199