Välkommen till Kalix Ost

Gårdsmejeri • Getgård • Bed & Breakfast • Café & Butik
Cafeost - Coffee Cake in Kalix

Café & Butik

Här säljer vi våra egna produkter samt andra producenters varor.

Vi bakar vårt fika själv.

Våra Öppettider

Lördag 19/12 och Söndag 20/12    12-15

Måndag 21/12 – Onsdag 23/12       12-19

Följ oss på Facebook och Instagram.

Cheese Selection
Kalix Ost - Swedish Lapland

Butik, café och mejeri adress:

Bondersbyn 199